Aimsir

Conas atá an aimsir? (How is the weather?) An bhfuil an aimsir go maith? (Is the weather good?) Tá nó Níl? (Yes or No?) 3 […]

Read More

Cártaí

Beidh mé ag imirt cluiche cártaí anocht. (I will be playing a game of cards tonight.) An maith leat cluiche cártaí a imirt? (Do you […]

Read More