eLeathanach 374 – Alt 3

eLeathanach is a weekly newsletter published by Maynooth University during the fall and spring semesters. These newsletters are useful for students to learn new words and phrases, to practice reading and to practice conversation by writing your own questions or comments.

Alt 3 (Article 3): An tSiúr André

Stór Focal (Vocabulary): siúr (religious sister), bean (woman), an Eoraip (Europe), an Fhrainc (France), bliain (year), aois (age), cónaí (living), teach altranais (nursing home), cáca (cake), lá breithe (birthday), biseach (improvement), tuirse (tiredness), gloine fíona (a glass of wine)

Frásaí (Phrases): is sine (oldest), d’aois (of age), is fearr le … (prefers), ar feadh tamaill (for a while), taitníonn … le …, (someone likes something), gach lá (every day)

Briathra (Verbs): (am, are, is), d’ith (ate), dúirt (said), ag mothú (feeling), rugadh (was born)

Aidiachtaí (Adjectives): bácáilte (baked), maith (good), beag (small)

Focail eile (Other words): san (in the), as (out of), céad (100), seacht (7), déag (ten/teen), uirthi (on her), anois (now)

Play to listen to the article.

Alt (Article):

Is í an tSiúr Andre an bhean is sine san Eoraip. Is as an bhFrainc í. Tá sí céad is seacht mbliana déag d’aois!

Tá cónaí uirthi i dteach altranais. Is fearr léi an cáca Alaska bácáilte agus d’ith sí an cáca seo ar a lá breithe.

Bhí an coróinvíreas uirthi, ach tá biseach uirthi anois! Dúirt sí go raibh tuirse uirthi ar feadh tamaill ach tá sí ag mothú go maith anois.

Rugadh í sa bhliain 1904 agus dúirt sí go dtaitníonn gloine beag fíona léi gach lá!

3
0

Leave a Reply